BARLET AKRYLÁT MOZAIKOVÁ OMÍTKA

BARLET AKRYLÁT MOZAIKOVÁ OMÍTKA

Mozaiková omítka

  • Vysoce odolná povětrnostním vlivům a UV záření
  • Výborná mechanická a vodoodpudivost
  • Dekorativní vzhled, exteriér a interiér
Ikona 12

Charakteristika a použití výrobku

Používá se pro dekorativní povrchovou úpravu soklů, částí stěn, sloupků v exteriérech a interiérech. Pro použití zejména na zateplovací systémy nejsou vhodné příliš syté a tmavé odstíny. Není vhodná pro vodorovné části v exteriérech trvale zatěžované povětrnostními vlivy a pro trvale vlhké prostředí ani v interiérech.
Provedení:
Mozaiková omítka z barvených křemičitých písků (K) – zrnitost 1,6 mm
Mozaiková omítka z barvených vápencových drtí (M) – zrnitost 2 mm

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, pevný, vyzrálý, bez prachu a starých nátěrů, např. štuková omítka nebo stěrková hmota zateplovacího systému. Základní nátěr proveďte barvou BARLET ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD OMÍTKY probarveným do odstínu omítky.

Doporučený pracovní postup

Před nanášením omítku důkladně ale bez našlehání promíchejte pomaluběžným míchadlem. Omítku neřeďte, pouze pro snadnější nanášení můžete konzistenci omítky upravit přídavkem čisté vody do 2 %. Omítku nanášejte stejnoměrně a bez přerušení nerezovým hladítkem ve vrstvě dané velikostí zrna. Následně povrch nerezovým hladítkem uhlaďte. Na uzavřené plochy nanášejte omítku bez přerušení práce. Okolní plochy zakryjte, zaschlé zbytky omítky se obtížně odstraňují. Na čerstvě nanesené mozaikové omítce i následným delším působením vlhka vzniká mléčný zákal, který po vyschnutí zmizí. Optimální teplota pro nanášení je 15 až 25 °C, teplota podkladu a prostředí pod 7 °C a nad 30 °C je pro nanášení nevhodná. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady!

Podrobnosti

Způsob nanešení

Vydatnost

hladítko,

Mozaiková omítka z barvených křemičitých písků (K) zrnitost 1,6 mm 4,0-4,5 kg/m2. Mozaiková omítka z barvených vápencových drtí (M) zrnitost 2 mm 5,0-5,5 kg/m2.