BARLET SILIKON S

BARLET SILIKON S

Fasádní barva

Ikona 2 Ikona 3 Ikona 4

Charakteristika a použití výrobku

Barlet silikon S je fasádní silikonová barva. Používá se pro nátěry fasád, vápenocementových omítek, betonů, pórobetonů, dřevotřísky a podobných povrchů. Barva je primárně doporučená pro nanášením stříkáním. Vyrábí se v provedení báze A a báze C.

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý a vyzrálý. Příliš savé, sprašující nebo nesoudržné podklady ošetřete penetrací BARLET SILIKON PENETRACE.  Barvu řeďte max. 5 % vody a důkladně promíchejte. Barvu nanášejte po zaschnutí penetrace stříkáním AIRLESS např. STORCH AIRLESS ST 550, STORCH AIRLESS ST 700 nebo STORCH AIRLESS ST 800 doporučený tlak od 100 – 130 bar, velikost trysky 517 případně 519, filtr do pistole 50 mesh. Při aplikaci stříkáním doporučujeme vždy předem provést zkoušky na konkrétním zařízení. Doporučujeme častější kontrolu pistolového filtru. Barvu lze aplikovat i štětkou nebo válečkem ve dvou vrstvách po dokonalém zaschnutí předchozí vrstvy.

Podrobnosti

Způsob nanešení

Typ

Prostředí

Vydatnost

Obalové varianty

Doba schnutí

malířská štětka, malířský váleček, stříkání (včetně AIRLESS),

vodouředitelné,

Exteriér,

6 – 8 m2/kg v jedné vrstvě

5, 10, 20 kg

4 hod.