Fasáda budovy TJ SOKOL Husovice v Brně

Rekonstrukce štítu domu budovy Sokola v Brně s realizací dobových reklamních artefaktů z poloviny 20. století. K realizaci byly použity tónované fasádní barvy BARLET AKRYLÁT FASÁDNÍ BARVA, BARLET SILIKON FASÁDNÍ BARVA, a to jak na fasádu, tak i na repliky dobových reklam. jednotlivé odstíny byly tónovány v systému TELURMIX dle vzorkovnice NCS. Aplikaci fasádních barev…

Rekonstrukce štítu domu budovy Sokola v Brně s realizací dobových reklamních artefaktů z poloviny 20. století.

K realizaci byly použity tónované fasádní barvy BARLET AKRYLÁT FASÁDNÍ BARVA, BARLET SILIKON FASÁDNÍ BARVA, a to jak na fasádu, tak i na repliky dobových reklam. jednotlivé odstíny byly tónovány v systému TELURMIX dle vzorkovnice NCS.

Aplikaci fasádních barev předcházel nátěr doporučenou penetrací BARLET SILIKON PENETRACE a hydrofobním prostředkem BARLET FOB.