Renovace fasády Hotelu Slavia v Boskovicích

Renovace kompletní fasády Hotelu Slavia v Boskovicích systémem BARLET. Použité materiály: BARLET ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA MIKROTRHLINY, BARLET SILIKON PENETRACE a BARLET SILIKON FASÁDNÍ BARVA.

Renovace kompletní fasády Hotelu Slavia v Boskovicích systémem BARLET. Použité materiály: BARLET ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA MIKROTRHLINYBARLET SILIKON PENETRACE a BARLET SILIKON FASÁDNÍ BARVA.